Geert de Vries
(Huhtamaki)

‘Naar mijn mening is het belangrijkste facet van een safety check dat iemand met kennis van veiligheid en gezondheid met een frisse, neutrale blik naar een bedrijf kijkt. Binnen de eigen organisatie is iedereen in meer of mindere mate ‘bedrijfsblind’; een safety checker heeft daar geen last van. Hij of zij schetst een beeld van de veiligheidssituatie waarbij punten naar voren komen die bij het bedrijf zelf meestal niet bekend zijn.

Voordat ik een safety check uitvoer bekijk ik de arbo-catalogus van het VerbondPK. Hieruit kies ik een aantal speerpunten die tijdens de check de revue passeren. Daarnaast kijk ik altijd naar de highriskwerkzaamheden die ten tijde van de check in het bedrijf worden uitgevoerd en controleer of die volgens de norm worden uitgevoerd.

Ik probeer zelf zo veel mogelijk lering te trekking uit wat ik zie en meemaak tijdens een bezoek. Het is altijd interessant om erachter te komen hoe andere bedrijven binnen de branche met bepaalde thema’s omgaan. Mijn eerste safety checks voerde ik uit in 2019: eerst bij Crown Van Gelder, later het jaar bij Smart Packaging Solutions.

Zowel de luchtvaartsector als de petrochemische industrie inspireren me op veiligheidsgebied. Deze twee branches zijn zeer vooruitstrevend op het gebied van VG&W-management. Mijn advies aan collega-papierbedrijven: zorg dat veiligheid, gezondheid en welzijn in het gehele bedrijf op de agenda staan en voorkom dat alleen de HSE-afdeling zich ermee bezighoudt. Neem medewerkers mee in het veiliger maken van de werkvloer: alleen dan ontstaat draagvlak.’