Ik meld me aan voor de arbo-dag op 5 april 2023

Kies de workshops van jouw voorkeur en vul onderstaande vragen in en wij reserveren je deelname aan de arbo-dag op 5 april 2023 in Burgers’ Zoo in Arnhem.

Je kunt hieronder je voorkeur opgeven voor deelname aan de workshops. Je kunt vijf workshops opgeven; wij bekijken dan hoe je dagindeling er zo gunstig mogelijk uit komt te zien. Uiteindelijk woon je drie workshops bij.

We verheugen ons op je deelname!

Klik 5 gewenste workshops in volgorde van voorkeur uit de rechterkolom aan:
Straling - Blootstelling aan straling: wet- en regelgeving
Gevaarlijke Stoffen - De BIM Gevaarlijke Stoffen ter hand genomen
Biologische agentia - De legionellaproblematiek
H2S - De risico’s op en van H2S beheersen
Gevaarlijke Stoffen - Gevaarlijke stoffen: ook binnen uw bedrijf
Gevaarlijke Stoffen - Het werk van een arbeidshygiënist i.c.m. gevaarlijkestoffenregister
PBM’s - Hoe kies ik de juiste PBM’s?
Gevaarlijke stoffen - Hoe zorg ik ervoor dat collega’s weten hoe ze veilig kunnen werken met gevaarlijke stoffen?
DME - Innovaties op DME
(papier)stof - Innovaties op het gebied van papierstofreductie d.m.v. technische maatregelen
Warmte - Lichamelijke effecten van hitte op de lange termijn
Geluid - Meten en beheersen van schadelijk geluid
Fysieke Belasting - Trillingen: onbekend risico van fysieke belasting?

Naam
Functieomschrijving     
Bedrijf
Email
Opmerking
Verzenden