We houden elkaar scherp

In onze sector wordt op een unieke manier samengewerkt tussen de bedrijven, waardoor we de uitwisseling van kennis blijvend stimuleren. Bedrijven draaien mee in ‘safety checks’: dit zijn bedrijfsbezoeken waarbij een specialist uit de branche een collega-bedrijf bezoekt en adviseert. Deze uitwisseling is zeer succesvol, doordat bedrijven advies krijgen van een collega, die bekend is met de problematiek en werkt in soortgelijke omstandigheden. Zowel de bezoekende als de bezochte partijen hebben baat bij deze vorm van kennisuitwisseling en deelname wordt gezien als een goede investering in veiligheid.

Degenen die de check uitvoeren maken tijdens een bedrijfsbezoek een momentopname van de mate waarin het onderwerp ‘veiligheid’ zichtbaar is op de werkvloer. Het bezoek begint en eindigt met een gesprek met de directie, waarbij ook een vertegenwoordiger van de ondernemingsraad aanwezig is. Tijdens het afsluitende gesprek presenteren de ‘safety checkers’ hun bevindingen en geven zij veiligheidskundig advies.

Het gaat bij een safety check niet om het behalen van een score, maar om het uitwisselen van kennis in de bedrijven. Het bezoekende team is opgeleid om verbeterpunten te signaleren en het bedrijf te adviseren over oplossingen. Kort na de safety check volgt een rapportage, inclusief foto’s en praktische adviezen. De deelnemende bedrijven zijn erg positief over de waarde van de safety check en tijdens herhaalbezoeken blijkt dat er veel vooruitgang wordt geboekt.

Safety checks zijn een vorm van ‘horizontaal toezicht’. In plaats van sectorale controles vroeg de Nederlandse Arbeidsinspectie ons een systeem op te zetten waarbij we als sector zelf een vinger aan de pols houden. De Nederlandse Arbeidsinspectie wordt op hoofdlijnen periodiek geïnformeerd over onder meer aandachtsgebieden en het aantal uitgevoerde checks per branche. De bedrijfsrapportage van een safety check is alleen voor het deelnemende bedrijf; de vertrouwelijkheid blijft hierdoor gewaarborgd.