Over het Verbond Papier & Karton

In het Verbond Papier & Karton werken vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers samen aan veilige arbeidsomstandigheden. Deze organisaties zijn actief in de papier- en kartonproducerende, golfkartonproducerende en -verwerkende en papier- en kartonverwerkende industrie (pkgv-industrie).
In deze sectoren werken zo’n 15.000 mensen.

De werkgeversvertegenwoordiging bestaat uit drie brancheorganisaties:

De werknemersvertegenwoordiging wordt gevormd door:

De samenwerking in het Verbond Papier & Karton heeft haar oorsprong in het arbo-convenant PKGV-industrie (2001). Vanwege de uitstekende resultaten die deze samenwerking opleverde, is besloten de activiteiten te continueren. Dit heeft geleid tot blijvende aandacht voor veiligheid in de sector, met initiatieven zoals een sectorale arbocatalogus, branche RI&E’s, arbo-commissies en safety checks. Het Verbond Papier & Karton wordt inhoudelijk en bestuurlijk ondersteund door de Centrale Voorziening Arbo (CVA) in Hoofddorp.