‘Samen werken aan veiligheid staat hoog op de agenda en is breed geaccepteerd in onze sector. We zijn trots op bereikte resultaten, maar spreken bovenal de ambitie uit te blijven verbeteren. Ieder ongeval blijft er immers één teveel.’

Henk Lingbeek, Verbond Papier & Karton

nul ongevallen

één doelstelling:

‘Samen werken aan veiligheid staat hoog op de agenda en is breed geaccepteerd in onze sector. We zijn trots op bereikte resultaten, maar spreken bovenal de ambitie uit te blijven verbeteren. Ieder ongeval blijft er immers één teveel.’

Henk Lingbeek, Verbond Papier & Karton

en werknemers

voor werkgevers

‘Samen werken aan veiligheid staat hoog op de agenda en is breed geaccepteerd in onze sector. We zijn trots op bereikte resultaten, maar spreken bovenal de ambitie uit te blijven verbeteren. Ieder ongeval blijft er immers één teveel.’

Henk Lingbeek, Verbond Papier & Karton

arbocatalogus

sectorale

Home2017-06-07T18:12:22+00:00

Op veiligheid wordt niet geconcurreerd

Een goed georganiseerde werkomgeving is een veilige werkomgeving. Vandaar dat veiligheid al jaren wordt gezien als een basisvoorwaarde om te kunnen werken in de papier- en (golf)kartonsector. Er wordt intensief samengewerkt zodat bedrijven in staat zijn optimaal gebruik te maken van de kennis die in de sector beschikbaar is. Hiermee voorkomen we verlies van tijd en geld doordat ‘steeds opnieuw het wiel uitgevonden wordt’. Door de unieke samenwerking in onze sector wordt kennis en informatie gedeeld en kunnen beschikbare oplossingen goed en snel worden geïmplementeerd.

Het resultaat van alle inspanningen is dat er sectoraal een significant dalende trend in het aantal ongevallen met verzuim zichtbaar is. Ondanks de goede resultaten, overheerst de visie dat ieder ongeval er één te veel is en het maximale moet worden gedaan om onderliggende risico’s vanuit bronaanpak te bestrijden. Hiervoor is communicatie over veiligheid essentieel.

Sectorale arbocatalogus

Deze website bevat informatie over de sectorale arbocatalogus die sinds 2011 beschikbaar is. De arbocatalogus is opgezet ter ondersteuning voor de bedrijven in onze sector, die veiligheid zien als aanleiding om bedrijfsprocessen verder te verbeteren. Vanzelfsprekend wordt met de arbocatalogus de vertaalslag vanuit wetgeving naar praktijk gemaakt. Dit is vooral gedaan door de best beschikbare oplossingen als goede praktijken centraal te stellen en niet te stoppen bij hetgeen vanuit wetgeving als minimum wordt vereist en/of door de toezichthoudende instanties wordt geïnspecteerd.

In het Verbond P&K werken onderstaande organisaties samen: