Sectorale Arbocatalogus voor de PKGV-industrie

Een Arbocatalogus is een document waarin vertegenwoordigende organisaties van werkgevers en werknemers op sectorniveau vastleggen welke maatregelen getroffen worden om te voldoen aan de doelvoorschriften in de Arbowet. Dit document is met positief resultaat getoetst door de Nederlandse Arbeidsinspectie.

De PKGV-industrie heeft deze Arbocatalogus met en door arbo-specialisten vanuit de sector tot stand gebracht en gaat in op de prioritaire risico’s in onze sector. Vanuit de Arbowet is ieder bedrijf verplicht arbobeleid te ontwikkelen vanuit een Risico Inventarisatie & Evaluatie met Plan van Aanpak. De Arbocatalogus sluit hierop aan, door een vertaalslag te maken vanuit wetgeving naar praktijk, met concrete voorbeelden van oplossingen vanuit de branches. De Arbocatalogus is bedoeld als leidraad om risico’s (knelpunten) binnen een bedrijf vanuit bronbestrijding aan te pakken.

De Arbocatalogus is tot stand gekomen als een vrijwillige overeenkomst tussen de sociale partners. Deze overeenkomst is niet vrijblijvend. De Nederlandse Arbeidsinspectie gebruikt de Arbocatalogus bij haar inspecties, maar zal bij een bedrijf dat hiervan afwijkt de bewijslast neerleggen dat in ieder geval het vereiste beschermingsniveau van de Arbocatalogus of de Arbowet wordt gerealiseerd.

Kenmerkend voor deze Arbocatalogus is de modulaire opbouw. Per onderwerp vindt u een beschrijving van het risico, grenswaarden, oplossingen en verwijzingen. Als bijlagen zijn praktische voorbeelden en hulpmiddelen beschikbaar. De Arbocatalogus is geen statisch document. Technische vooruitgang, maar ook de ontwikkeling van nieuwe inzichten om veilig gedrag te stimuleren zijn aanleiding om de catalogus regelmatig bij te werken. Het Verbond Papier & Karton houdt u hierover op de hoogte via de Arbo Update Digitaal.