Veilig werken met oplosmiddelen

Deze module gaat over de blootstelling aan oplosmiddelen. Oplosmiddelen kunnen schadelijk zijn voor de mens; zo kan bijvoorbeeld bij inademing van een te hoge concentratie oplosmiddeldamp irritatie aan de luchtwegen optreden. Er zijn ook langetermijneffecten die bij veelvuldig te hoge blootstelling blijvend zijn. Eén hiervan is het Organo Psycho Syndrom (ofwel OPS of schildersziekte), een onherstelbare chronische ziekte.

Bij werken met oplosmiddelen gaat het in deze module om het beheersen van piekblootstellingen, die voorkomen bij diverse druktechnieken* in de sector:

  • flexodruk en verpakkingsdiepdruk
  • offsetdruk en zeefdruk
  • digitaal drukken

* inclusief lamineren en lakkeren

In de bedrijven waar met oplosmiddelen wordt gewerkt, worden niet alle medewerkers aan oplosmiddelen blootgesteld. Hoofdzakelijk betreft het drukkers en medewerkers in voorbereidende afdelingen, waar inkten en lakken worden aangemaakt of worden gemengd. Wanneer de drukkerij van een bedrijf onvoldoende wordt geventileerd, maar in dezelfde productiehal is gesitueerd als andere bedrijfsonderdelen, bijvoorbeeld het veredelen of snijden, dan is er een risico dat ook de medewerkers van die afdelingen worden blootgesteld aan oplosmiddelen.

In deze module wordt ervan uitgegaan dat de 8-uurs gemiddelde blootstelling van de medewerkers is beoordeeld en in orde bevonden, conform artikel 4.2 van het arbeidsomstandighedenbesluit. Dit is met blootstellingmetingen aangetoond. Deze metingen moeten door een deskundige (arbeidshygiënist) worden uitgevoerd.

Downloads

Arbocatalogus Organische Oplosmiddelen versie 1.4

Bijlage 1 Stappenplan

Bijlage 2 Arbeisomstandighedenregeling

Bijlage 3a Omgaan met oplosmiddelen in verpakkingsdrukkerijen (inleiding)

Bijlage 3b – Omgaan met oplosmiddelen in verpakkingsdrukkerijen

Bijlage 4a – Oplosmiddelen

Bijlage 4b – Oplosmiddelenchecklist

Bijlage 5 – Oplosmiddelenchecklist arbeidsomstandighedenregeling (bijlage XIII)

Bijlage 6 – Meten van de blootstelling aan oplosmiddelen