Wij concurreren niet op veiligheid!

Een goed georganiseerde werkomgeving is een veilige werkomgeving. Vandaar dat veiligheid een basisvoorwaarde is om te kunnen werken in de papier- en (golf)kartonsector.

Er wordt intensief samengewerkt zodat bedrijven optimaal gebruikmaken van de kennis die in de sector beschikbaar is. Hiermee voorkomen we verlies van tijd en geld omdat steeds opnieuw het wiel uitgevonden wordt. Door de unieke samenwerking in onze sector wordt kennis en informatie gedeeld en kunnen oplossingen goed en snel worden geïmplementeerd, bij vele bedrijven.

In onderstaand overzicht zijn onze activiteiten en aandachtsgebieden weergegeven. Het Verbond PK organiseert de samenwerking met de drie aangesloten brancheorganisaties (VNP, CBA en Kartoflex) en de vakbonden.

Sectorale arbocatalogus

Op deze website vindt u onze sectorale arbocatalogus. De arbocatalogus is opgezet ter ondersteuning van de bedrijven in onze sector, die het thema ‘veilig en gezond werken’ zien als aanleiding om bedrijfsprocessen verder te verbeteren.

Met onze arbocatalogus maken we de vertaalslag van wetgeving naar praktijk. Dit doen we door de best beschikbare oplossingen als goede praktijken centraal te stellen en niet te stoppen bij hetgeen vanuit wetgeving als minimum wordt vereist en/of door de toezichthoudende instanties wordt geïnspecteerd.

Het Verbond PK ziet de arbocatalogus als een waardevol instrument, dat regelmatig wordt geactualiseerd met en voor sociale partners.

In het Verbond PK werken onderstaande organisaties samen: