Besloten ruimten

Een besloten ruimte is een gesloten of deels open omgeving met een al dan niet vernauwde toegang, die niet ontworpen is voor het verblijf van personen, en waar activiteiten plaatsvinden die risico’s met zich meebrengen op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn.

Besloten ruimten zijn afgesloten van de omgeving, maar worden toch betreden voor werkzaamheden zoals inspecties, schoonmaak, onderhoud of reparaties. In een besloten ruimte kan een gevaarlijke atmosfeer aanwezig zijn (of tijdens activiteiten ontstaan), waardoor in de ruimte een levensbedreigende situatie kan ontstaan.

Het doel van deze arbocatalogus is om de risico’s van besloten ruimten in onze sector inzichtelijk te maken en informatie beschikbaar te stellen waarmee deze risico’s beter beheerst gaan worden. Naast het procedurele gedeelte en het beschikbaar stellen van instrumenten om bijvoorbeeld een zuurstofconcentratie te kunnen meten, is vooral het naleven van afspraken belangrijk om een risico zoals ‘werken in besloten ruimten’ echt te kunnen beheersen. In combinatie met een goed ingevoerd Lockout Tagout Tryout programma (zie arbocatalogus LTT) wordt hiermee een grote stap vooruit gezet in de beheersing van veiligheidsrisico’s binnen de sector.

Downloads

Arbocatalogus Besloten ruimten

Arbocatalogus Besloten ruimten, bijlage 1

Arbocatalogus Besloten ruimten, bijlage 2

Arbocatalogus Besloten ruimten, bijlage 3

Arbocatalogus Besloten ruimten, bijlage 4

Arbocatalogus Besloten ruimten, bijlage 5

Arbocatalogus Besloten ruimten, bijlage 6

Arbocatalogus Besloten ruimten, bijlage 7