Psycho-sociale arbeidsbelasting

Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA) komt voort uit diverse (stress)factoren die in een arbeidssituatie op psychologisch en/of sociaal gebied van invloed zijn op medewerkers.

PSA kan leiden tot werkstress (ofwel werkgerelateerde stress) bij medewerkers, waardoor zowel voor medewerkers als voor werkgevers schadelijke situaties ontstaan. In iedere sector, en dus ook in de pkgv-industrie komt PSA in meer of mindere mate in twee hoofdgroepen voor: werkdruk en ongewenst gedrag (seksuele intimidatie, agressie en geweld, discriminatie).