Meer informatie over dit onderwerp:

Pesten op het werk: aanzet tot beleid / protocol (PKGV)
Werkgroep Werkdruk (PKGV)
Handreiking Psychosociale arbeidsbelasting voor de arbocatalogus (AWVN)
AI blad 42 ‘Werkdruk en stress’ (SDU Uitgevers)
ARBO Pocket Wegwijzer 2010 (Kluwer)