Machineveiligheid bij de verwerking van massiefkarton en golfkarton

Dit deel van de catalogus is in het bijzonder bedoeld voor het veiliger maken van knel- en pletplaatsen in verwerkingsmachines in de golfkarton- en de massief kartonverwerking.

De catalogus is zeker niet bedoeld ter vervanging van de machineveiligheids-RI&E! Een volledige RI&E bij een machine omvat veel meer aspecten dan alleen knellen en pletten, respectievelijk het in aanraking komen met bewegende delen!

1    Mechanische gevaren;
2    Elektrische gevaren;
3    Thermische gevaren;
4    Gevaren door lawaai;
5    Gevaren door trillingen;
6    Gevaren door straling
7    Gevaren doormaterialen en stoffen;
8    Gevaren door onvoldoende aandacht voor ergonomie bij het ontwerp;
9    Combinaties van gevaren;
10   Gevaren door onverwacht draaien, doordraaien of te snel draaien;
11   De onmogelijkheid de machine stil te zetten in de best mogelijke omstandigheid;
12   Variaties in snelheid;
13   Uitvallen van de energie toevoer;
14   Uitvallen van een besturingscircuit;
15   Montagefouten;
16   Breken tijdens het in bedrijf zijn;
17   Vallende of uitgestoten objecten of materialen;
18   Verlies van stabiliteit resp. het omvallen van de machine;
19   Uitglijden, struikelen en vallen van personen.

Verwerkers van papier kunnen in dit deel van de catalogus ook zinvolle tips vinden. Een vast onderdeel van dit onderwerp is het Oplossingenboek (bijlage 2).Afscherming van bewegende machineonderdelen is niet nodig als:

  • De snelheid en aandrijvende krachten van een machine heel gering zijn.
  • Voor armen en benen veiligheidsafstanden gelden volgens de norm NEN EN 13857:2006 (ontw.)
  • Als menselijke lichaamdelen niet klem kunnen komen te zitten (NEN EN 349:1994 inclusief aanvullingblad A1: 2008).

Soms wordt er gesteld dat een langzaam draaiende machine niet gevaarlijk is, dat er dan sprake is van een veilige snelheid. Dit is uitsluitend het geval als men op tijd kan terug trekken. Daarnaast is een veilige snelheid sterk afhankelijk van de situatie en van de machine resp. het arbeidsmiddel. Bij kantbanken is dit bijvoorbeeld 10 mm/sec, of wel 0,6 m/min!

Download de arbocatalogus Verwerkingsmachines, ofwel Machineveiligheid bij de verwerking van massiefkarton en golfkarton