Oplossingen

In figuur 1 is aangegeven wat de te nemen stappen zijn om verwerkingsmachines goed te beveiligen tegen het in aanraking komen met bewegende machinedelen. De bewegende delen die kunnen leiden tot een ongeval met blijvend letsel of erger moeten afgeschermd worden!

Bij elk geïnventariseerd knelpunt dient gekeken te worden of het knelpunt volledig weggenomen kan worden, bijvoorbeeld door automatisering – dit noemen we bronaanpak. Als bronaanpak niet lukt dient gekeken te worden of het knelpunt volledig af te schermen is, bijvoorbeeld door een scherm of schakelhek. De resterende risico’s moeten daarna voor alle bedieningsmensen duidelijk zijn en ook moet voor hen duidelijk zijn hoe om te gaan met die restrisico’s. We noemen dit een knelpunten RI&E. Bij de beoordeling van de risico’s wordt gewerkt met de zogenaamde Fine & Kinney-methode die in bijlage 1 wordt uitgelegd.

Het is onmogelijk om voor iedere situatie een oplossing op maat te beschrijven.

Het overzicht van maatregelen (het Oplossingenboek, bijlage 2) zijn goede voorbeelden van hoe beveiligingen uitgevoerd kunnen worden.
De juiste afmetingen die nodig zijn bij beveiligingen resp. de technische eisen die aan beveiligingen gesteld kunnen worden zijn te vinden in NEN-EN-normen en NEN-EN ISO-normen.

De norm “NEN-EN 13849-1: 2008/C1: 2009 en” met als titel Veiligheid van machines – Onderdelen van besturingssytemen met een veiligheidsfunctie – Deel 1: Algemene regels voor ontwerp is op verwerkingsmachines van toepassing.