Overdrachtmaatregelen

Technisch

Afschermingen in allerlei uitvoeringen, zie het Oplossingenboek (bijlage 2).

Organisatorisch

Het uitvoeren van de knelpunten RI&E.