Valgevaar in de pkgv-industrie

Valgevaar in de pkgv-industrie heeft de afgelopen jaren een fors aandeel in de veiligheidsrisico’s en verzuimongevallen gevormd. Bij valgevaar wordt vaak gedacht aan werken op hoogte, waarbij de gevolgen door de snelheid die bij zo’n val gemaakt wordt, zeer ernstig kunnen zijn. Er is echter ook een risico op ernstige verwondingen door bijvoorbeeld struikelen, of door het lopen op rollenbanen en materiaal. Deze catalogus geeft aan hoe valrisico’s kunnen worden beperkt of bestreden, zodat letsel en schade door valpartijen tot een minimum beperkt kan worden.

Downloads

Arbocatalogus Valgevaar

Arbocatalogus Valgevaar, bijlage 1

Arbocatalogus Valgevaar, bijlage 2

Arbocatalogus Valgevaar, bijlage 3

Arbocatalogus Valgevaar, bijlage 4

Arbocatalogus Valgevaar, bijlage 5

Arbocatalogus Valgevaar, bijlage 6

Arbocatalogus Valgevaar, bijlage 7

Arbocatalogus Valgevaar, bijlage 8

Arbocatalogus Valgevaar, bijlage 9

Arbocatalogus Valgevaar, bijlage 10

Arbocatalogus Valgevaar, bijlage 11