Voorbeelden good practice

Maak een toegangsplan voor werkzaamheden op het dak 
Onderhouds- en reparatiewerkzaamheden op daken vormen een aanzienlijk valrisico als hier geen permanente voorzieningen voor aanwezig zijn. Een toegangsplan voor (routinematige) werkzaamheden op het dak, waarin mogelijke gevaren voor medewerkers en contractors zijn opgenomen kan een goede oplossing bieden.

Niet alleen de toegang naar het dak kan meegenomen worden maar ook zaken zoals aan- en afvoer van materialen, lichtkoepels en openingen in het dak. Een toegangsplan is een belangrijk onderdeel van een veiligwerkplan, waarin op basis van een risicobeoordeling specifieke oplossingen vermeld worden. In bijlage is een toolbox Dakbeveiliging opgenomen.

Duidelijke voorschriften sturen veilig gedrag
Met een set duidelijke voorschriften en instructies wordt bijgedragen aan beheersing van de volgende risicogebieden:

 • Markeren van gladde vloeren;
 • Afzetten van gevaarlijke situatie met waarschuwingstape, pion, schaarhekje;
 • Afdekken van gaten in vloer;
 • Gebruik van trapleuningen;
 • Klimverbod algemeen boven 2 meter;
 • Verboden toegang bij kooiladders.

Voorzieningen reduceren valrisico’s 
Val- en struikelrisico’s verminderen door het gebruik van:

 • Antislipcoating op trappen;
 • Rubberen matten op natte vloeren;
 • Trapleuning aan beide zijden aan te brengen;
 • Automatische haspels voor slangen.

5s housekeeping programma 
5s is een gestructureerde aanpak waarmee een werkomgeving georganiseerd en gestandaardiseerd kan worden. Het 5s programma bestaat uit de volgende 5 stappen:

 1. Scheiden: wat is overbodig en wat is nodig op de werkplek;
 2. Schikken of sorteren; alles op een vaste plek;
 3. Schoonmaken, schoonhouden en inspecteren;
 4. Standaardiseren (eenduidig werken) en visualiseren (herkenbaar maken);
 5. Stimuleren en standhouden.

Het resultaat is een overzichtelijke en schone werkomgeving, waarin het struikel- en valrisico aanzienlijk gedaald is.

BHV voorbereiden op valincidenten 
De groep BedrijfsHulpVerleners (BHV) dient voorbereid te zijn op gevolgen van een val in het bedrijf. Denk hierbij ook aan reddings- en afdaalmiddelen die bij calamiteiten of noodsituaties door de BHV-groep gebruikt moeten worden.

Meld onveilige situaties
Stimuleer medewerkers om onveilige situaties direct te melden bij leidinggevenden zodat maatregelen genomen kunnen worden. Geef ook als niet direct een totaaloplossing gerealiseerd kan worden terugkoppeling aan de melder, zodat ook in de toekomst meldingen doorgegeven worden.