Interne logistiek: veilig en efficient

Bij intern transport gaat het om de risico’s die het werken met heftrucks, bovenloopkranen, automatisch geleide voertuigen (AGV’s) en transportwagens met zich mee brengen. Deze transportmiddelen worden vaak gebruikt in een omgeving waar ook voetgangers komen en als het een keer misgaat, dan blijkt keer op keer hoe kwetsbaar je als voetganger bent.

Er zijn manieren om deze risico’s fors te reduceren, waarbij ook de kosten dalen. Dit is niet altijd eenvoudig, omdat een maatregel zoals het begrenzen van de snelheid aanvoelt als onwerkbaar of irritant. De praktijk is echter anders: een begrensde topsnelheid zorgt voor een gelijkmatiger rijgedrag waarbij de truck minder slijt en meer tijd is om te reageren bij incidenten. Kosten omlaag en veiligheid omhoog dus.

In november ’13 is er een aanpassing doorgevoerd in bijlage 9: Diesel Motoren Emissies (DME). Vooral voor de bedrijven waar in grondstoffenloodsen (omsloten ruimten) met diesel aangedreven voertuigen wordt gewerkt is deze aanpassing belangrijk. DME zijn kankerverwekkend, vandaar dat  ieder bedrijf verplicht is om hiermee aan de slag te gaan. Er is een branche norm opgesteld en er is concreet ingevuld hoe met DME moet worden omgegaan.

De oplossingen die in deze module worden toegelicht, zijn door collega’s uit de sector al uitgebreid getest en toegepast. Gebruik deze oplossingen om de interne logistiek te optimaliseren en ongevallen met transportmiddelen te voorkomen.