Oplossingen/aanpak

Correct gebruik van transportmiddelen
Een veilige inzet van transportmiddelen vereist een goed beheer van alle beschikbare middelen, waarbij duidelijke afspraken zijn gemaakt over de inzet en het werkgebied per (type) transportmiddel. Transportmiddelen die ontworpen zijn om materialen te vervoeren, mogen niet worden gebruikt voor personenvervoer.

Een voorbeeld hiervan is het optillen van mensen met een heftruck; dit is alleen in bepaalde situaties toegestaan met een goedgekeurde werkbak (zieĀ bijlage 4), waarbij ook aan de heftruck de nodige aanpassingen moeten worden gemaakt. De inzet van een (gehuurde) hoogwerker is een betere oplossing. Oneigenlijk gebruik van arbeidsmiddelen is bij wet verboden en kan vergaande gevolgen hebben voor een bedrijf.