Inrichting arbeidsplaats

In deze arbocatalogus Inrichting arbeidsplaats vindt u alle informatie over het (her)inrichten van een veilige en prettige arbeidsplaats/werkplek. Voor het werken in besloten ruimten wordt in 2010 een aparte catalogus opgesteld, zodat de risico’s die werken in besloten ruimten met zich meebrengen voldoende aandacht krijgen en ook hier gerichte ondersteuning geboden kan worden met praktische oplossingen.

Beeldschermwerk is wel opgenomen in deze catalogus Inrichting arbeidsplaats. Wellicht vindt u in de arbocatalogus Fysieke belasting ook aanvullende informatie.

Downloads