Oplossingen/aanpak

Ergonomische werkhouding voorkomt klachten 
Om werkzaamheden zo goed en efficiënt mogelijk te kunnen uitvoeren, is het noodzakelijk dat de werksituatie is afgestemd op de mensen die hier werken. Het vakgebied dat zich bezighoudt met het (her)ontwerpen van werksituaties is de ergonomie. In de catalogus Fysieke belasting worden ergonomische zaken vanuit lichamelijke aspecten beschreven. Ook in de catalogus Inrichting arbeidsplaats staan ergonomische beginselen centraal, als het gaat om bijvoorbeeld correcte inzet en gebruik van hulpmiddelen en meubilair.

Een onjuiste werkhouding kan fysiek belastend zijn doordat de doorbloeding van lichaamsregio’s met spieren belemmerd wordt (zie bijlage 1: Staand werk). Dit komt doordat ook als niet of nauwelijks wordt bewogen, (houdings)spieren gespannen staan. Hieronder volgen enkele algemene ergonomische uitgangspunten:

  • een goede lichaamshouding is mogelijk voor iedere werknemer;
  • langdurig staan* moet zoveel mogelijk worden voorkomen; is dit onvermijdelijk, dan kan een stasteun oplossing bieden;
  • de keuze van meubilair zoals bijvoorbeeld het stoeltype en een verstelbare werktafel is afhankelijk van o.a. het soort werk en de dagelijkse arbeidstijd waarvoor deze middelen bedoeld zijn.

* Staand werk is een statische houding waarbij hooguit met één voet één stap wordt gezet. Als er langdurig staand gewerkt moet worden op een arbeidsplaats dan moet rekening gehouden worden met de juiste hoogte en helling van het werkvlak; voldoende ruimte voor voeten en knieën; de juiste reikafstanden; en een goed zicht op het werkobject.