Overdrachtmaatregelen

Technisch

Bedieningsmiddelen en bedieningsorganen van machines moeten aan de volgende eisen voldoen:

 • Voldoen aan algemene ergonomische beginselen t.a.v. o.a. druk-, trek-, draai- en schuifknoppen, tuimelschakelaars en voetschakelaars en -pedalen;
 • Onder hand- of voetbereik zijn geplaatst;
 • Zodanig zijn geplaatst dat voldoende bewegingsruime aanwezig is voor de bediener;
 • Als zij, om welke reden dan ook, worden bediend met handschoenen, evenredig worden vergroot inclusief de ruimte tussen de bedieningsmiddelen;
 • In een overzichtelijke en logische indeling en opstelling zijn geplaatst;
 • Duidelijk zichtbaar en herkenbaar zijn. Eventueel zijn bedieningsmiddelen van een passend merkteken voorzien;
 • Zodanig zijn geplaatst dat een handeling aan de bedieningsmiddelen veilig, zonder aarzeling of tijdverlies en zonder misverstand kan worden uitgevoerd;
 • Zodanig zijn ontworpen dat de beweging van het bedieningsmiddel een logisch verband heeft met het effect;
 • Buiten gevaarlijke zones zijn geplaatst, behalve (voor zover noodzakelijk) bepaalde organen zoals bijvoorbeeld noodstoporganen;
 • Zodanig zijn geplaatst dat hun bediening geen extra gevaren met zich meebrengt;
 • Zodanig zijn ontworpen of beveiligd dat het gewenste effect, als dat gevaar kan opleveren, niet zonder een bewuste bedieningshandeling kan optreden;
 • Zodanig zijn gemaakt dat zij de te voorziene belasting kunnen verdragen. Hierbij is extra aandacht voor de noodstopvoorzieningen, die sterk belast kunnen worden.

Afhankelijk van onder andere de verblijfstijd die op een werkplek doorgebracht wordt en de aard van de werkzaamheden, moeten hulpmiddelen beschikbaar gesteld worden. Hieronder worden voor een aantal hulpmiddelen aandachtspunten genoemd.

Werkstoel (industrie-)eisen:

 • Grote degelijkheid;
 • Vormgeving conform NEN-EN 1335, type A;
 • Eenvoudig te reinigen; • Bij een zeer glad oppervlak, een helling van de zitting van minimaal -6˚;
 • Voldoende ventilerend materiaal.

Voetensteun
Als een bureau niet in hoogte instelbaar is dan wordt een voetensteun geadviseerd, deze dient bij voorkeur te voldoen aan de DIN 4556.

Documenthouder
Als tijdens het beeldschermwerk veel van een document moet worden gelezen dan helpt een documenthouder om de werksituatie te verbeteren. De documenthouder kan worden opgesteld tussen het beeldscherm en het toetsenbord en is bij voorkeur in hoogte en hoek instelbaar.

Stasteun
Deze moet degelijk zijn en o.a. voldoen aan de volgende eisen:

 • Hoogteverstelbereik 65 tot 90 cm (gasveer);
 • Hoek t.o.v. de verticaal 20˚ tot 30˚ naar voren gekanteld;
 • Voorzien van een steunvlak van minimaal 20 bij 20 cm;
 • Bij gebruik van wielen moet de stasteun beremde wielen hebben.

Specificering van de producteisen is afhankelijk van de omgevings- en taakeisen. Deze worden bepaald na een taak- en gebruikersonderzoek.

Organisatorisch

Een deel van de arborisico’s zijn terug te dringen door de organisatie van het werk te veranderen. Een werkgever dient bijvoorbeeld taken zodanig te plannen dat werknemers de mogelijkheid krijgen om werkzaamheden af te wisselen waardoor overbelasting voorkomen wordt.

De manier waarop een medewerker zijn werk uitvoert en van de geboden mogelijkheden gebruik maakt, is mede bepalend voor het ontstaan van klachten. Door pauzes te nemen, maar ook door afwisseling van werkzaamheden (voor zover mogelijk) en door voldoende beweging op en naast het werk kan een medewerker zelf bijdragen aan het voorkomen van klachten.

Ergocoaches
Voorlichting over ergonomie en uitleg over de toe te passen werkmethode kan ook intern geregeld worden. Hiervoor kunnen bijvoorbeeld ergocoaches (bijlage 5) ingezet worden. Dit zijn medewerkers die ondersteunen bij de preventie en vermindering van fysieke belasting.

Een ergocoach is een bij voorkeur ervaren medewerker die goed op de hoogte is van de werkzaamheden die worden uitgevoerd en samen met de betrokken medewerkers bekijkt hoe bepaalde werkzaamheden fysiek minder belastend kunnen worden gemaakt of kunnen worden voorkomen.

De naam ’coach’ geeft aan dat het gaat om iemand die collega’s ondersteunt en de aandacht voor fysieke belasting warm houdt. Het grote voordeel van een ergocoach is dat de kennis over risico’s en preventie op het bedrijf aanwezig is en blijft. Omdat de ergocoach goed op de hoogte is van de werkzaamheden en wat kan en niet kan, zullen de voorgestelde maatregelen realistisch en haalbaar zijn.