Voorbeelden good practice

5s-programma
Het 5s programma is een gestructureerde werkwijze om te komen tot een blijvend opgeruimde werkplek. Door medewerkers stapsgewijs te betrekken in het organiseren van hun werkgebied en verankering in afspraken te regelen ontstaat een situatie die uiteindelijk goed gehandhaafd kan worden.

Ontspanningsoefeningen helpen om na een periode van lichamelijke belasting het betreffende lichaam of lichaamsdeel te laten herstellen. Hiermee blijven spieren en gewrichten soepel en kan de energie in het lichaam behouden blijven.

Het oplossingenboek van de arbocatalogus Fysieke belasting bevat voorbeelden die direct met inrichting arbeidsplaats te maken hebben. Over 5s vindt u in bijlage 4 meer informatie.