Werken in warmte

Bij de productie van papier en karton is warmte nodig. Hierdoor werken medewerkers in onze sector regelmatig in sterk wisselende omstandigheden die warmtebelasting opleveren. In deze module ‘werken in warmte’ stellen we onszelf de vraag: ‘Hoe kun je voorkomen dat iemands lichaamstemperatuur te hoog wordt en uit balans raakt?’

Op een praktische manier is weergegeven hoe warmtebelasting werkt en welke factoren hierop invloed hebben. Vervolgens laten we zien welke manieren er zijn om de blootstelling te verlagen en te beheersen, zodat we voorkomen dat iemand door warmtebelasting schade oploopt. In deze module wordt niet alleen gekeken naar de fysieke werkomgeving, maar ook naar de inzetbaarheid van medewerkers. Hiermee wordt beoogd om de risico’s maximaal terug te dringen, met inspanningen vanuit werkgevers- en werknemerszijde.

Downloads

Arbo-catalogus ‘werken in warmte’

Arbocatalogus werken in warmte, bijlage 1

Arbocatalogus werken in warmte, bijlage 2

Arbocatalogus werken in warmte, bijlage 3