Grenswaarden

a) Wetgeving

In artikel 6.1 van het Arbobesluit staat dat het klimaat op de arbeidsplaats geen schade aan de gezondheid van de werknemers mag veroorzaken. De normen NEN-ISO 7243:1989 nl en NEN-EN-ISO 7933:2004 geven aan hoe bepaald kan worden of grenswaarden worden overschreden. Bedrijven dienen een preventief beleid te voeren waarmee zoveel mogelijk wordt voorkomen dat grenswaarden worden overschreden. Wanneer de grenswaarden toch worden overschreden, moeten passende maatregelen worden genomen.

b) Branchespecifieke waarden

De PKGV-industrie heeft de ambitie om:

  • Op bedrijfsniveau een preventief beleid te voeren waarin het werken in warmte op een veilige en verantwoorde wijze plaatsvindt.
  • Het binnenklimaat in productieruimten voor zover als mogelijk te beheersen en verbeteren met de hiervoor beschikbare maatregelen.
  • Actief te streven naar een goede balans tussen individuele belasting en individuele belastbaarheid bij het uitvoeren van werkzaamheden.
  • Kennis over heat stress en – in bredere zin – over duurzame inzetbaarheid op te bouwen en te verspreiden in de branche.
  • Medewerkers te stimuleren om actief bij te dragen aan een goede fysieke gesteldheid, waardoor de individuele belastbaarheid verbetert en het ongevalsrisico in onze sector verder daalt.