Beschrijving van het gevaar/risico

Mensen die in de papier- en kartonindustrie werken, kunnen worden blootgesteld aan de warmte die wordt gebruikt en vrijkomt tijdens het productieproces. Door de combinatie van warmte, hoge luchtvochtigheid en inspanning kan de lichaamstemperatuur opwarmen. Deze module van de arbocatalogus gaat over het ‘werken in warme omstandigheden’, d.w.z. het uitvoeren van werkzaamheden in een werkomgeving die voor medewerkers warmtebelasting oplevert.

Zolang iemands lichaamstemperatuur op ongeveer 37°C blijft is warmtebelasting geen probleem, maar als de warmteproductie en de warmteafgifte van het lichaam uit balans raken, warmt het lichaam op en kunnen warmteziekten ontstaan.

Bijgaand schema laat zien hoe de warmtebalans werkt. Niet alleen de warmte (het klimaat) op de werkplek is bepalend, maar ook de werkzaamheden (belasting) en individuele factoren (belastbaarheid en kleding) spelen hierin een belangrijke rol.

 

In onze industrie zijn in Nederland geen levensbedreigende incidenten bekend waarbij warmteziekte een bepalende factor was. Afhankelijk van de soms sterk wisselende klimatologische omstandigheden, de belasting die de werkzaamheden met zich mee brengen en de persoonlijke belastbaarheid vormt het werken in warme omstandigheden wel een gevaar voor de gezondheid en alertheid voor de mensen.

Uit onderzoek is gebleken dat voor sommige mensen na verloop van tijd de hersteltijd na een dienst onvoldoende is, waardoor de vermoeidheid opstapelt. Door verminderde alertheid ontstaat hierbij een verhoogde kans op ongevallen. De combinatie van belasting, belastbaarheid en de warme omgeving waarin gewerkt wordt vormt dus een gevaar waarvan warmte een onderdeel uitmaakt.

Aandacht voor het werken in warme omstandigheden is nodig, om uitval van medewerkers of (secundaire) ongevallen te voorkomen. In deze module wordt op de bestaande methoden zoals WBGT en Humidex aangesloten met een nieuwe aanpak. Hierin staat het belang van een goede conditie centraal, omdat medewerkers hierdoor beter in warme omstandigheden kunnen werken.

Bij de nieuwe methode worden hartslagmeters ingezet om medewerkers bewust te maken van hun conditie. Tevens wordt het mogelijk om het effect van de werkzaamheden op individueel niveau te volgen zodat goede regelgrenzen kunnen worden gehanteerd. Hiermee kijken we niet alleen naar het effect van warmte op mensen, maar in breder perspectief hoe mensen veilig in warme omstandigheden kunnen werken.