Fysieke belasting

Binnen de papier- en kartonverwerkende industrie komt verzuim en arbeidsongeschiktheid door fysieke (over)belasting relatief veel voor. Uit de registraties kan geconcludeerd worden dat het verzuim in de sector tussen de 4% en 5,5% ligt. Ongeveer 40% van het verzuim heeft te maken met problemen met het bewegingsapparaat. Hiermee is fysieke belasting een van de grootste, zo niet de grootste oorzaak van verzuim en WIA-instroom.

De bekendste risico’s van fysieke belasting zijn tillen en dragen; deze komen ook in onze sector het meeste voor. Maar daarnaast komen ook andere vormen van fysieke belasting voor, namelijk duwen en trekken, werkhoudingen en repeterend werk.

Om bedrijven een instrument te bieden waarmee zij de knelpunten rondom fysieke belasting in kaart kunnen brengen heeft TNO, in het kader van het arboconvenant, een Quick Scan ontwikkeld. Dit instrument bestaat uit de volgende onderdelen:

  • formulieren die op de werkvloer moeten worden ingevuld en zo inzicht geven in de risico’s op het gebied van fysieke belasting, zie bijlage 1;
  • een handboek met uitleg over fysieke belasting, de manier waarop de formulieren moeten worden ingevuld, zie bijlage 2;
  • een vragenlijst, die behulpzaam kan zijn bij het vooraf prioriteren van afdelingen op grond van klachten en ervaren belasting, zie bijlage 3;
  • voorbeelden van de knelpunten/risico’s die kunnen voorkomen en mogelijke oplossingen om de risico’s te verminderen, zie bijlage 4.

Rechts in uw venster ziet u een overzicht  van alle onderdelen van de arbocatalogus Fysieke belasting. U kunt ze alle downloaden.

Downloads

Arbocatalogus Fysieke belasting

Arbocatalogus Fysieke belasting bijlage 1

Arbocatalogus Fysieke belasting bijlage 2

Arbocatalogus Fysieke belasting bijlage 3

Arbocatalogus Fysieke belasting bijlage 4

Arbocatalogus Fysieke belasting bijlage 5