Grenswaarden

Voor fysieke belasting zijn zowel wettelijke als branchespecifieke grenswaarden gedefinieerd.