Branchespecifieke grenswaarden

De Quick Scan die TNO heeft ontwikkeld geeft branchespecifieke informatie over mogelijke risico’s in onze sector. Deze informatie is ingedeeld naar type fysieke belasting:

  • tillen en dragen;
  • duwen en trekken;
  • werkhoudingen en repeterend werk.

Door toepassing van de Quick Scan fysieke belasting voldoet u aan uw verplichtingen op het gebied van fysieke belasting. Net als bij de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie is het van belang om de risicobeoordeling van de fysieke belasting actueel te houden. Dat wil zeggen dat bij veranderingen in de uitvoering van het werk moet worden nagegaan wat dit betekent voor de risico’s. Ook is het van belang om regelmatig na te gaan of er nieuwe hulpmiddelen of oplossingen beschikbaar zijn om de fysieke belasting te verminderen op vlakken waar dat eerder niet mogelijk was.