Bronnen, informatie en links

  • Werkgroep arbocatalogus Papier en Karton
  • Protocol beheersen warmtebelasting in de papier- en kartonindustrie (te downloaden via www.verbondpk.nl)
  • Project: hartslagmetingen & heat stress, ESKA Graphic Board & Consilio Vivendi 2013.
  • Kennisdossier ‘Extreme hitte’, Hein Daanen, S. Vrijkotte e.a.
  • NEN-ISO 7243:1989 nl Hete omgevingsomstandigheden – Bepaling van de externe warmtebelasting van werkende mensen, gebaseerd op de WBGT-index (wet bulb globe temperature)
  • NEN-EN-ISO 7933:2004 en Klimaatomstandigheden – Analytische bepaling en interpretatie van warmtebelasting met behulp van een berekening van de voorspelbare warmtebelasting

Links

www.wetten.nl
www.ccohs.ca/oshanswers/phys_agents/humidex.html 
www.convi.nl