Risicobeschrijving Intern transport

Bij de productie en verwerking van papier en (golf)karton vindt intern transport plaats in de buurt van arbeidsplaatsen. Hierbij wordt gewerkt met transportmiddelen zoals: reachtrucks, heftrucks, elektrische handpallettrucks, bovenloopkranen, automatisch geleide voertuigen (AGV’s) en transportwagens.

Heftrucks spelen een belangrijke rol bij de ongelukken in de Papier- en Kartonproducerende en -verwerkende en de Golfkartonproducerende en -Verwerkende (pkgv-)industrie. Bijna de helft van de ongevallen met interne transportmiddelen heeft letsel aan voeten tot gevolg. Reachtrucks en elektrische handpallettrucks hebben risico’s die vergelijkbaar zijn met heftrucks.

Na ‘beknellen’ is intern transport met 10% de meest voorkomende aanleiding voor ernstige ongevallen*. Van de gemelde ongevallen met ‘beknellen’ als aanleiding (50%) was er bovendien een deel met als oorzaak ‘intern transport’.

Het risico bij intern transport ligt vooral bij de onvoorziene bewegingen die gemaakt worden door de transportmiddelen zelf, de last die ze vervoeren of de mensen die in de directe omgeving werken. Tegenover het gewicht van voertuigen en materialen, honderden kilo’s staal en papier, ben je als mens kwetsbaar. Een kantelende heftruck kan fataal zijn voor de bestuurder als hij onder het voertuig terechtkomt.

Transportmiddelen zoals heftrucks en kranen worden bediend door mensen die hiervoor opgeleid moeten zijn. Veilig werken met heftrucks en kranen vraagt om het nemen van doordachte maatregelen waardoor bestuurders en hun collega’s beschermd worden.

Bedrijfsprocessen en -installaties zijn voor een groot deel bepalend voor de manier waarop intern transport plaatsvindt in de fabrieken. In de papiersector worden o.a. rollen papier verplaatst, waarvoor heftrucks met rollenklemmen ingezet worden. Het gebruik van zo’n rollenklem vereist extra aandacht voor de specificaties van de truck, voor het werkgebied, maar ook voor de opleiding van de heftruckchauffeur.

Geautomatiseerde transportmiddelen zoals AGV’s (automatisch geleide voertuigen) en transportbanen zijn vaak beveiligd tegen aanrijdingen of beknelling door toepassing van elektronische detectiesystemen. Voor deze voorzieningen is o.a. periodieke inspectie en onderhoud belangrijk om schade aan mensen en materialen te voorkomen.

Bij de opzet van deze arbocatalogus is gekozen voor een risicogerichte werkwijze, zodat voor de belangrijkste risico’s die intern transport in de pkgv-industrie met zich meebrengt een oplossingsrichting wordt geboden. Een indeling van de belangrijkste transportmiddelen is gemaakt in de vorm van een beslissingsboom (zie bijlage 1), waarmee inzichtelijk wordt gemaakt welke transportmiddelen in deze catalogus worden behandeld. Risico’s die direct aan intern transport gerelateerd zijn, zoals opslag in magazijnstellingen, veiligheid bij het laden van vrachtwagens (zoals laaddocks, laadbruggen, borging van trailers) en het gebruik van hulpmiddelen zullen ook in deze catalogus aan de orde komen. Ook aan de inrichting van acculaadruimten (bijlage 8) en de uitlaatgassen van dieselmotoren (bijlage 9) besteden we in deze catalogus aandacht. Voor verdere uitwerking zijn bijlagen opgenomen. Voor het onderwerp ‘blootstelling aan trillingen’ wordt een aparte catalogus gemaakt.

Intern transport vindt in elk van onze bedrijven ruimschoots plaats. Een goede beheersing van de risico’s die hiermee gepaard gaan is noodzakelijk, niet alleen om letsel en schade te voorkomen maar ook om bijvoorbeeld knelpunten in relatie tot fysieke belasting aan te pakken. De catalogus Intern transport geeft ondersteuning bij het beheersen van de risico’s; voor verdere uitwerking van hieraan gerelateerde onderwerpen wordt verwezen naar de overige arbocatalogi die door de pkgv-sector ontwikkeld zijn en/of gaan worden. Met name in de catalogus Fysieke belasting is veel informatie te vinden die aansluit bij de beheersing van risico’s van intern transport.

* Bron: Arbeidsinspectie – gemelde ongevallen in BIK 21, periode 2000 – 2008