Grenswaarden valgevaar

Voor valgevaar zijn zowel wettelijke als branchespecifieke grenswaarden gedefinieerd.