Oplossingen/aanpak

Algemene aanpak voor het voorkomen van valrisico’s 
Het bestrijden van valrisico’s begint met een inventarisatie van valrisico’s die in het bedrijf voorkomen. In zo’n inventarisatie worden de bedrijfsactiviteiten opgenomen die op drie niveaus van valhoogte (hoogte tussen de grond en de voetzool) plaatsvinden:

I. Begane grond
II. Valrisico’s tot een valhoogte van 2,5 meter
III. Werken op valhoogte boven 2,5 meter

Bij de inventarisatie hoort ook het doorlopen van ongevalregistratie en meldingen van onveilige situaties. Door de medewerkers bij deze inventarisatie te betrekken, wordt alle beschikbare informatie gebruikt. Per activiteit wordt een inschatting van het risico gemaakt met behulp van de risicobeoordelingmethode volgens Fine & Kinney (bijlage 2). Hiermee ontstaat een overzicht van risicovolle locaties of situaties waarvoor passende maatregelen genomen moeten worden.

Bij het nemen van maatregelen wordt de arbeidshygiënische aanpak gevolgd:

  • Neem maatregelen waardoor niemand meer omhoog hoeft (situatie elimineren of verplaatsen naar de grond).
  • Neem collectieve permanente maatregelen zodat niemand meer kan vallen (zoals railing, hek, kooiladder, deksel). Voor daken met dakramen geldt dat ook de dakramen dienen te zijn afgeschermd. Indien dit niet het geval is dan zijn aanvullende valbeschermende maatregelen nodig.
  • Indien het bovenstaande niet mogelijk is, gebruik dan collectieve tijdelijke voorzieningen voor het werken op hoogte zoals een steiger of een hoogwerker. Bij incidentele kortdurende werkzaamheden is een ladder of trap toegestaan.
  • Indien de bovenstaande voorzieningen voor het werken op hoogte niet mogelijk zijn, gebruik dan persoonlijke tijdelijke valbeschermingsmiddelen die letsel bij een val voorkomen (zoals valharnas met vallijn of vangnet). Voordat met de werkzaamheden gestart wordt dient overwogen te zijn hoe een redding na een val kan plaatsvinden. De middelen voor deze redding dienen aanwezig te zijn.

Bij het bepalen van passende maatregelen wordt de afweging gemaakt wat ‘redelijkerwijs’ de beste keuze is. ‘Redelijkerwijs’ is hierbij afhankelijk van operationele, veiligheidstechnische en economische beperkingen. In veel gevallen is het werken op hoogte slechts mogelijk met een beperkt aantal keuzemogelijkheden. Het doel blijft altijd een veilige werksituatie en wanneer er wordt afgezien van bepaalde voorzieningen omdat de kosten te hoog worden, moet daar altijd een goed alternatief voor worden ingezet. Houd er rekening mee dat een rechter uw overwegingen uitgebreid kan toetsen!