Persoonsgebonden maatregelen

Technisch

Correct gebruik van valbeschermingsmiddelen 
Bij het gebruik van valbeschermingsmiddelen zoals (harnas)gordels en lijnen is zorgvuldig gebruik van belang. Onderstaande gebruiksvoorschriften voor deze materialen dienen hierbij als leidraad (bron: Praktijkgids Arbeidsveiligheid 2003):

  • Controleer gordel en lijnen visueel voor gebruik op mogelijke gebreken: verbuiging van metaaldelen, losse draden, scheurtjes en ernstige vervuiling;
  • Gebruik lijnen en toebehoren alleen voor het doel waarvoor deze bedoeld zijn;
  • Indien een harnas de val van een gebruiker heeft opgevangen, moeten de gebruikte valbeschermingsmiddelen voor volgend gebruik eerst geïnspecteerd worden door degene die ook de keuringen van deze middelen verzorgt;
  • Lijnen mogen niet worden verlengd of verkort; • Lijnen over scherpe kanten of langs scherpe hoeken worden geleid;
  • Plaats de valbeveiliging zodanig dat nooit meer dan 2 meter valweg kan ontstaan.

Organisatorisch

Alleen goed getrainde gebruikers van valbeschermingsmiddelen
Gebruikers van valbeschermingsmiddelen zoals harnassen en lijnen moeten hiervoor bevoegd zijn. Voordat mensen met valbeschermingsmiddelen mogen werken, is het nodig dat ze voldoende training hebben gekregen om het toepassingsgebied en de werking van de valbeschermingsmiddelen te kennen.

Hertraining in het gebruik van valbeschermingsmiddelen is raadzaam in de volgende situaties:

  • Als de medewerker op een onveilige wijze werkt met valbeschermingsmiddelen;
  • Als nieuwe valbeschermingsmiddelen of een nieuwe werkwijze worden geïntroduceerd;
  • Als de werksituatie of werkomgeving verandert;
  • Als tijdens inspectie van valbeschermingsmiddelen onregelmatigheden (die blijkbaar tijdens het gebruik zijn ontstaan) gesignaleerd worden.

Opmerkingen

Bij het uitvoeren van werkzaamheden met verhoogd risico zoals werken op hoogte, is alleen werken verboden.