Branchespecifieke waarden

In de pkgv-sector gelden de volgende gemeenschappelijke waarden met betrekking tot valgevaar:

  • Vallen door struikelen, uitglijden of vallen van hoogte wordt zoveel mogelijk voorkomen.
  • Op plaatsen waar men regelmatig op hoogte werkt, wordt een veilige, permanente werkplek of voorziening ingericht die men veilig kan betreden.
  • Machines en andere risicovolle delen, putten, gaten en sleuven worden zodanig afgeschermd dat het risico op ongevallen door vallen minimaal is.
  • Voor incidentele, gespecialiseerde werkzaamheden, waarbij op hoogte moet worden gewerkt en waarvoor de benodigde hulpmiddelen niet in het bedrijf aanwezig zijn, wordt gespecialiseerde expertise ingeschakeld.
  • Wanneer toch op hoogte moet worden gewerkt worden de juiste klimmaterialen en de juiste valbescherming gebruikt.
  • Klimmaterialen en valbeschermingsmiddelen worden goed onderhouden en tijdig buiten gebruik gesteld als de veiligheid niet meer is gegarandeerd.
  • Een ladder wordt alleen gebruikt als andere, veiliger middelen niet mogelijk zijn en slechts voor incidentele en kortdurende werkzaamheden.
  • Bij het uitvoeren van werkzaamheden op hoogte wordt niet alleen gewerkt.