Risicobeschrijving verwerkingsmachines

Verwerkingsmachines kenmerken zich door de aanwezigheid van zeer veel bewegende delen. Het in aanraking komen met bewegende delen veroorzaakt ruim 30% van de verzuimongevallen en zelfs bijna 50% van de ongevallen die leiden tot blijvend letsel en/of ziekenhuisopname. Bij de ernstige ongevallen die gemeld worden aan de Arbeidsinspectie ligt dat zelfs nog hoger.

De belangrijkste gevaarlijke punten zijn hierbij:

  • ingaande nippen, plaatsen waar twee walsen naar elkaar toe draaien,
  • heen- en weergaande delen,
  • aandrijvingen d.m.v. tandwielen, kettingen, v-snaren, e.d.
  • voorbijkomende vouwhaken,
  • vouwlijnen met de bijbehorende riemen en rollen, etc.

De machines die worden ingezet bij de verwerking van massiefkarton en/of golfkarton tot ‘vlakke’ producten, lijken in principe veel van elkaar. De aanwezige verschillen kenmerken zich vooral door de afmetingen van de machine, zoals de breedte, de snelheid waarmee geproduceerd wordt, de dikte van het (golf)karton en de mate waarin ze al dan niet samen gevoegd zijn tot een ‘verwerkingsstraat’.

De belangrijkste processtappen zijn:

  • Het op maat stansen,
  • Het bedrukken,
  • Het rillen, vouwen en plakken.

De machines die ingezet worden voor de productie van rondkarton verschillen aanmerkelijk en worden hier niet behandeld.