Meer informatie over dit onderwerp:

  • Werkgroep Besloten Ruimten (pkgv)
  • AI blad 5 ‘Veilig werken in besloten ruimten’ (SDU Uitgevers)
  • Dossier Verstikkingsgevaar in besloten ruimtes (A. Groot, P. Coffeng e.a.)
  • Werken in besloten ruimten (Arbouw)
  • Praktijkgids arbeidsveiligheid (Kluwer)
  • Basisinspectiemodule (Arbeidsinspectie)
  • De veiligheids- en gezondheidseffecten van werken in een besloten hypoxische omgeving (SIR adviesrapport 10223A00)

Enkele links naar goede informatie over Werken in besloten Ruimten: