Voorbeelden good practice

(zie ook Oplossingenboek, bijlage 7 (alleen voor leden VPK))

Ventileer besloten ruimten voor betreding
Voor een veilige betreding van een besloten ruimte is het belangrijk om (rest)product te verwijderen en te ventileren. Spoelen met lucht kan verder noodzakelijk zijn om gassen te verdrijven en om de temperatuur in de ruimte te verlagen zodat heat stress wordt voorkomen.

Spoelen met lucht kan gebeuren door afzuiging van de gassen en dampen of door het inblazen van schone lucht in de besloten ruimte. De ventilatie wordt zodanig ingericht dat de lucht in de besloten ruimte zoveel mogelijk wordt ververst. Daarbij is het noodzakelijk de toegang waar het inblazen of afzuigen van de lucht plaatsvindt verder voldoende af te sluiten.

Er kan ook gebruik gemaakt worden van verplaatsbare luchtleidingen, die lucht aanvoeren of afzuigen op de plaats waar wordt gewerkt.