Risico’s van werken in besloten ruimten

Gevaren in of nabij een besloten ruimte zijn:

  • Verstikking
  • Bedwelming of vergiftiging
  • Verdrinking
  • Brand of explosie
  • Beklemming
  • Stofexplosie

Er zijn ook andere gevaren die zich voordoen door de inrichting van de ruimte en de werkzaamheden die hierin moeten plaatsvinden:

  • Bewegende delen, beperkte bewegingsruimte en slechte verlichting
  • Vallen, uitglijden en vallende voorwerpen
  • Elektrocutie
  • Hitte

Van de hierboven genoemde gevaren kunnen meerdere gevaren tegelijkertijd optreden en deze gevaren kunnen elkaar tijdens de werkzaamheden versterken. Er wordt vaak alleen gewerkt in een besloten ruimte. Verder heeft een besloten ruimte meestal maar één kleine ingang die tevens als uitgang dient. Hierdoor is een redding uit een besloten ruimte vaak complex en behoren ook hulpverleners tot de groep die aan deze gevaren kan worden blootgesteld.

Veel besloten ruimten zijn gemakkelijk te herkennen, zoals gesloten tanks, vaten en riolen. Moeilijker te herkennen zijn bijvoorbeeld gesloten ongeventileerde ruimten, kelders, kuipen (met roerwerk) en open vaten. Ook afgeschermde machinesecties kunnen besloten ruimten zijn.