Oplossingen

Bedrijven die oplosmiddelhoudende inkten toepassen en oplosmiddelen gebruiken voor schoonmaak werkzaamheden, passen regelmatig de Oplosmiddelenchecklist versie 04.03 toe om het Bedrijfsverbeterplan op te stellen, te controleren en eventueel aan te passen.

Bij de Oplosmiddelenchecklist hoort het document Omgaan met Oplosmiddelen in Verpakkingsdrukkerijen(versie 05). Deze documenten zijn in het kader van het arboconvenant pkgv-industrie tot stand gekomen. Hierbij is onderzocht welke concentraties bij welke werkzaamheden goed haalbaar zijn bij een verantwoorde bedrijfsvoering. Met de uitkomsten van dit onderzoek zijn de bovenstaande documenten ontwikkeld.

Let op:
De in de hierboven genoemde documenten beschreven methode is gebaseerd op indicatieve/eenvoudige metingen van de piekconcentratie van oplosmiddelen in de lucht, die aanwezig kunnen zijn bij de verschillende handelingen op diverse plaatsen in het proces. De indicatieve metingen worden uitgevoerd met een z.g. PID-meter. Indien deze metingen regelmatig waarden te zien geven die hoger zijn dan 125% van de branchewaarde en deze waarden zijn niet omlaag te brengen met behulp van de Oplosmiddelenchecklist dan dienen genormaliseerde blootstellingmetingen uitgevoerd te worden. (zie bijlage 6)

De resultaten van de genormaliseerde metingen worden ter beschikking gesteld aan de branchevereniging Koninklijke Kartoflex die deze resultaten vertrouwelijk zal behandelen en gebruiken ter toetsing van de eerder genoemde indicatieve PID-metingen. Koninklijke Kartoflex zal jaarlijks aan de sociale partners en de Arbeidsinspectie rapporteren over de ontvangen meetrapporten.