Meer informatie over dit onderwerp:

Onderstaande documenten zijn onlosmakelijk verbonden aan het onderwerp Oplosmiddelen van de arbocatalogus pkgv-industrie:

  • Omgaan met Oplosmiddelen in Verpakkingsdrukkerijen (versie 05), zie bijlage 3
  • Advies van de Gezondheidsraad Ethanol (ethyl alcohol)
  • Het boekje Oplosmiddelen, dat lossen we samen wel op
  • Eindrapport inzake Schoonmaak in flexografie en verpakkingsdiepdruk: Onderzoek naar de stand van de techniek met betrekking tot de blootstelling aan organische oplosmiddelen in de flexo- en verpakkingsdiepdruk. In opdracht van de KVGO, gesteund door Kartoflex en gefinancierd door het ministerie van SZW, januari 2002
  • Veiligheidsinformatiebladen (VIB’s) van leveranciers
  • SER
  • Senternovem, agentschap voor duurzaamheid en innovatie
  • ECHA (Reach)

Onderstaand enkele links waar goede informatie met betrekking tot organische oplosmiddelen te vinden is.