Overdrachtmaatregelen

Technisch

  1. Aanbrengen van een adequate rand- of puntventilatie.
  2. Aanwezige rand- of puntventilatie in optimale toestand van onderhoud houden.
  3. Rand- of puntventilatie benutten overeenkomstig de ontwerpspecificaties.
  4. Aanbrengen van een adequate ruimteventilatie zonodig voorzien van naverbranding.
  5. Aanwezige ruimteventilatie in optimale toestand van onderhoud houden.
  6. Ruimteventilatie benutten overeenkomstig de ontwerpspecificaties.
  7. Scheiden van de diverse werkzaamheden.

Organisatorisch

  1. Uitvoeren van de checklist en deze iedere twee jaar herhalen.
  2. Werkzaamheden uitvoeren overeenkomstig de checklist.

Uitgebreide omschrijving is te vinden in het document Omgaan met Oplosmiddelen in Verpakkingsdrukkerijen (versie 05).