Blootstelling aan straling: wet- en regelgeving

Binnen het schadelijke element straling kennen we twee soorten straling: ioniserende en niet-ioniserende straling. Ioniserende straling wordt ook wel radioactieve straling genoemd, terwijl niet-ioniserende straling kan worden gezien als elektromagnetische velden en optische straling. Soorten straling die we binnen onze industrie ook terugzien in het proces en waar zorgvuldig en met de juiste beheersmaatregelen mee om moet worden gegaan.

Tijdens deze workshop gaan we in op de wet- en regelgeving die bestaat rondom straling en welke eisen worden gesteld aan bedrijven die binnen hun proces gebruikmaken van ioniserende en/of niet-ioniserende straling. Waarom is bijvoorbeeld een stralingsdeskundige verplicht en wat zijn de taken van een stralingsdeskundige?

In het Verbond PK werken onderstaande organisaties samen: