De BIM Gevaarlijke Stoffen ter hand genomen

In situaties waarbij werknemers blootgesteld worden aan gevaarlijke stoffen, kan een arbeidsinspecteur de BIM Gevaarlijke Stoffen ter hand nemen en een inspectie uitvoeren binnen een bedrijf. Bedrijven kennen vaak de inhoud van een BIM en hoe deze is opgebouwd niet, waardoor ze niet weten waar ze zich op kunnen voorbereiden. Tijdens de workshop wordt ingegaan op:

  • Hoe wordt gecontroleerd of er gevaarlijke stoffen binnen een bedrijf aanwezig zijn?
  • Welke gevaren en risico’s zijn aanwezig t.a.v. de gevaarlijke stoffen?
  • Hoe zorgt een bedrijf ervoor dat de blootstelling in kaart is gebracht?
  • Op welke manier wordt verwacht dat een bedrijf maatregelen heeft genomen (volgens AH-strategie)?

Daarnaast ligt er vanuit de BIM een directe relatie met de zelfinspectietool gevaarlijke stoffen, die gecommuniceerd is binnen het Verbond PK.

In het Verbond PK werken onderstaande organisaties samen: