De legionellaproblematiek

Binnen papier- en kartonfabrieken wordt veel water gebruikt in de productie, maar ook bij ondersteunende en overige processen. Een schadelijk element en dus een risico dat hierdoor aan de orde komt, is legionella. De legionellabacterie zorgt voor gezondheidsschade op de korte termijn, maar met name de omvang vormt het grootste belang om de risico’s rondom legionella in kaart te brengen.

Aandacht voor legionella is er bij papier- en kartonbedrijven al enige tijd, maar waar komt deze verscherpte aandacht vandaan? Die vraag wordt tijdens deze workshop beantwoord, maar ook kijken we naar goede praktijken die inmiddels zijn toegepast en als stand der techniek zijn opgenomen om de vorming van en besmetting met legionella te voorkomen.

In het Verbond PK werken onderstaande organisaties samen: