De risico’s op en van H2S beheersen

H2S, ofwel waterstofsulfide, staat binnen papierfabrieken bekend als een gas dat de gezondheid van werknemers direct in gevaar kan brengen. Het ontstaat vanuit het rottingsproces van zwavelhoudende organische stoffen. Bedrijven weten vaak wel hoe H2S kan ontstaan, maar het opstellen van een beheersplan kan een brug te ver zijn.

In dit beheersplan komen ook de verschillende manieren van meten terug: wat zijn de plekken om een stationaire (een bepaalde plaats of werkplek) of persoonlijke (op een persoon zelf) meting uit te voeren en welke apparatuur gebruik je hiervoor, zodat de juiste meetwaarden en daarmee een juiste beoordeling kunnen worden gedaan?

In het Verbond PK werken onderstaande organisaties samen: