Het werk van een arbeidshygiënist i.c.m. gevaarlijkestoffenregister

Het beoordelen van de gezondheidsrisico’s door blootstelling aan gevaarlijke stoffen op het werk is een belangrijk thema binnen een veilig en gezond bedrijf. Voor veel veiligheids- en arbo-functionarissen (KAM, IVK, MVK, HVK) is het een uitdaging om dit vorm te geven in de dagelijkse praktijk. Wat komt er precies bij kijken? Hoe doe je dit op een praktische en efficiënte manier die bij jouw bedrijf past?

Een (externe) arbeidshygiënist kan je hierbij helpen, maar de laatste jaren zijn er ook softwareoplossingen ontwikkeld waarmee je hieraan als bedrijf grotendeels zelf invulling kunt geven.

In deze sessie wordt stilgestaan bij de verplichtingen op het gebied van risicobeoordeling gevaarlijke stoffen vanuit wetgeving en anderzijds hoe je dit praktisch kunt invullen met bijvoorbeeld een tool als Chemrade.

In het Verbond PK werken onderstaande organisaties samen: