Hoe zorg ik ervoor dat collega’s weten hoe ze veilig kunnen werken met gevaarlijke stoffen?

Het in kaart brengen van de gezondheidsrisico’s door blootstelling aan gevaarlijke stoffen is een wettelijke verplichting. Hoe zorg je ervoor dat bijbehorende ‘veiligwerkinstructies’ ook doordringen tot de werkvloer en je collega’s ook echt weten hoe ze veilig werken?

Werkplekinstructiekaarten (WIKs) kunnen hierbij een belangrijk hulpmiddel zijn. In deze sessie wordt stilgestaan bij belangrijke elementen als het opstellen, bijhouden, communiceren en naleven van WIKs.

In het Verbond PK werken onderstaande organisaties samen: