Trillingen: onbekend risico van fysieke belasting?

Binnen de papier- en (golf)kartonverwerkende industrie komt verzuim en arbeidsongeschiktheid door fysieke (over)belasting relatief veel voor. De bekendste risico’s van fysieke belasting zijn tillen en dragen. Deze vormen komen vaak voor binnen onze industrie, maar hier worden ook steeds meer hulpmiddelen voor bedacht. Een minder bekend risico van fysieke belasting zijn trillingen: zowel lichaams- als armtrillingen.

Trillingen kunnen op verschillende manieren worden veroorzaakt en de gevolgen ervan op het lichaam blijven vaak onderbelicht. Daarom doorlopen we tijdens deze workshop aan de hand van kennis uit onze eigen industrie de volgende stappen:

  1. Inventariseren: waar worden trillingen gecreëerd en worden werknemers hieraan blootgesteld?
  2. Beoordelen: welke grenswaarden worden gehanteerd als het gaat om trillingen?
  3. Maatregelen: welke goede praktijken vanuit de sector zijn bekend om het risico van trillingen te reduceren?

In het Verbond PK werken onderstaande organisaties samen: