Workshops

Tijdens de landelijke arbo-dag 2023 biedt het Verbond PK je een gevarieerde selectie aan workshops aan, waarbij ieder schadelijk element binnen de papier- en (golf)kartonverwerkende industrie vertegenwoordigd is. Iedere workshop heeft zijn eigen invalshoek en wordt op een passende manier behandeld, zodat de inhoud voor nieuwe inzichten zorgt en toegepast kan worden in de eigen praktijk.

Hieronder vind je een overzicht van de workshops. Via de knop ‘lees meer’ krijg je meer informatie over de inhoud van de workshop. Zodra je je aanmeldt, vragen we je de workshops van je voorkeur te selecteren.

De namen van de workshopleiders zijn nog niet toegevoegd aan de workshops, omdat nog niet alle workshopleiders bekend zijn. Zodra alle namen definitief zijn, worden die, inclusief titels en foto’s, toegevoegd. We brengen je hiervan op de hoogte via een mailing.

WORKSHOPS
1Fysieke Belasting / Trillingen: onbekend risico van fysieke belasting?
Binnen de papier- en (golf)kartonverwerkende industrie komt verzuim en arbeidsongeschiktheid door fysieke (over)belasting relatief veel voor.
lees meer
2Gevaarlijke Stoffen / Het werk van een arbeidshygiënist i.c.m. gevaarlijkestoffenregister
Het beoordelen van de gezondheidsrisico’s door blootstelling aan gevaarlijke stoffen op het werk is een belangrijk thema binnen een veilig en gezond bedrijf.
lees meer
3Gevaarlijke Stoffen / De BIM Gevaarlijke Stoffen ter hand genomen
In situaties waarbij werknemers blootgesteld worden aan gevaarlijke stoffen kan een arbeidsinspecteur de BIM Gevaarlijke Stoffen ter hand nemen en een inspectie uitvoeren binnen een bedrijf.
lees meer
4Gevaarlijke Stoffen / Gevaarlijke stoffen: ook binnen uw bedrijf
Binnen ieder bedrijf worden gevaarlijke stoffen gebruikt, maar daar zijn we ons niet altijd bewust van.
lees meer
5Straling / Blootstelling aan straling: wet- en regelgeving
Binnen het schadelijke element straling kennen we twee soorten straling: ioniserende en niet-ioniserende straling.
lees meer
6Geluid / Meten en beheersen van schadelijk geluid
Werken in een omgeving met hoge geluidsniveaus is een bekend fenomeen binnen onze industrie.
lees meer
7Warmte / Lichamelijke effecten van hitte op de lange termijn
Voor de productie van papier en (golf)karton is warmte nodig. Hierdoor werken werknemers in onze sector in sterk wisselende omstandigheden die warmtebelasting kunnen opleveren.
lees meer
8Biologische agentia / De legionellaproblematiek
Binnen papier- en kartonfabrieken wordt veel water gebruikt bij de productie en bij overige processen.
lees meer
9DME / Innovaties op DME
Lang niet alle bedrijven binnen de papier- en kartonindustrie zijn afgestapt van dieselaangedreven hef- en klemtrucks.
lees meer
10H2S / De risico’s op en van H2S beheersen
H2S, ofwel waterstofsulfide, staat binnen papierfabrieken bekend als een gas dat de gezondheid van werknemers direct in gevaar kan brengen.
lees meer
11(papier)stof / Innovaties op het gebied van papierstofreductie d.m.v. technische maatregelen
Technisch is er vaak meer mogelijk dan we denken en dat geldt ook voor technische maatregelen bij de reductie van papierstof.
lees meer
12PBM’s / Hoe kies ik de juiste PBM’s?
Nadat de schadelijke elementen in kaart zijn gebracht en de blootstelling hieraan bekend is, moeten er maatregelen worden genomen om blootstelling te voorkomen of in elk geval te reduceren.
lees meer
13Gevaarlijke stoffen / Hoe zorg ik ervoor dat collega’s weten hoe ze veilig kunnen werken met gevaarlijke stoffen?
Het in kaart brengen van de gezondheidsrisico’s door blootstelling aan gevaarlijke stoffen is een wettelijke verplichting.
lees meer

In het Verbond PK werken onderstaande organisaties samen: