De winnaar van de VNP-Arbobokaal 2019 is bekend: Crown Van Gelder – papierproducent uit Velsen-Noord – overlegt de beste arbo-resultaten en heeft voor minimaal een jaar de felbegeerde bokaal in de prijzenkast staan. Titelverdediger DS Smith Paper De Hoop legt beslag op de tweede plaats.

Voor Crown Van Gelder was het afgelopen jaar er één zonder verzuimongevallen. Ook het aantal letselongevallen zonder verzuim was de afgelopen vijf jaar nooit zo laag.

Dit veiligheidssucces is niet zomaar aan komen waaien: het is het resultaat van een proces waar iedereen in het bedrijf al lange tijd mee bezig is. Paul Nap, veiligheidskundige bij Crown: ‘de aandacht in het hele bedrijf op veiligheid krijgen en houden is een constante zoektocht. Wij willen bereiken dat iedereen bewust met veiligheid bezig is en blijft, niet alleen met die van zichzelf maar ook die van een ander.‘

Crown Van Gelder betrekt medewerkers op veel manieren bij veiligheid, bijvoorbeeld door zeer regelmatig over ongevallen, gevaarlijke situaties en genomen maatregelen te communiceren. In nieuwsbrieven, pamfletten, vlogs, gesprekken en op beeldschermen wordt uitvoerig aandacht besteed aan veilig werken.

Verder zijn in het hele bedrijf veiligheidswaarschuwingen op borden, deuren en ramen te zien. Tevens zijn alle stoffen voorzien van veiligheidsbladen met duidelijke waarschuwingen en de te gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelen. Ook is de term ‘arbeidshygiënische strategie’ (dat wil zeggen dat maatregelen in een bepaalde volgorde worden genomen, waarbij allereerst naar de bron van het probleem wordt gekeken) bij iedereen geïntroduceerd. Veiligheid begint bij het zoeken naar de bron van het probleem en die proberen aan te pakken. Paul Nap: ‘verder is het vooral een kwestie van heel goed luisteren, praten en uitleggen.’

Tweede plek voor DS Smith Paper De Hoop
De winnaar van vorig jaar wist zich ook dit jaar goed te positioneren voor de VNP-Arbobokaal. Met Vision Zero wordt benadrukt dat iedereen die bij het bedrijf komt werken aan het eind van de dag gezond en veilig naar huis moet gaan. Het streven naar nul schade betekent dat het bedrijf de visie en inspanningen blijft uitbreiden om zich te concentreren op alle ongevallen, incidenten en, belangrijker nog, de gezondheid en het welzijn van de mensen.

Vision Zero steunt op de pijlers cultuur, leiderschap, verbinding en werkmethoden. Vanuit ‘cultuur’ is gewerkt aan het melden van onveilige situaties en zijn workshops ‘stoppen met roken’ en ‘gezonde voeding’ gegeven. Andere initiatieven zijn leiderschap in veiligheid en workshops ‘slaappatroon’ en ‘werkdruk’. Ook is er aandacht voor machineveiligheid, voor toolboxen en zijn er veiligheidsbesprekingen gehouden om Vision Zero uit te dragen.

Crown Van Gelder & DS Smith Paper De Hoop: van harte gefeliciteerd!